• Hỗ trợ Fam, Combo, tất cả các tương LMHT
  • Dễ sử dụng + Siêu mợt mà + An toàn với tài khoản.
  • Giúp các bạn leo rank an toàn và nhanh nhất.
  • Chỉ cần tải về, nhập key kích hoạt tool, vào game sử dụng.
  • 1 số hot key: F5 bật/tắt vòng - K bật/tắt né - V Fam lính - Space auto Combo.
  • Key tính time bắt đầu khi bạn nhập key kích hoạt tool lần đầu tiên.
yes Tải tool tại đây